Годишњи извештаји независних државних органа

Заштитник грађана
Планирано 2017
Агенција за борбу против корупције
Државна ревизорска институција
Повереник за заштиту равноправности
Повереник за заштиту информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Независни државни органи имају важну контролну улогу и својим радом доприносе успостављању владавине права у демократским друштвима. Независни државни органи подносе јавности извештај о свом раду једном годишње, у ком износе препоруке за унапређење стања из свог делокруга рада. Пажњу смо усмерили на пет контролних институција које непосредно доприносе већој заштити и унапређењу људских права и слобода, борби против корупције и одговорнијем раду институција и јавних функционера у Србији. Почели смо са отварањем извештаја Заштитника грађана, а у 2017. години, планирамо да на овакав начин објавимо и остале извештаје. Извештаје објављујемо у отвореном формату, и тиме омогућавамо лаку претрагу извештаја, поређење стања, налаза и препорука по областима из године у годину, као и преузимање садржаја преко API . Садржај се може користити у складу са ауторским правима независних државних органа чије извештаје објављујемо. Тим ЦРТЕ.


powered by